Tuyệt đối không có “thuốc nhuộm trẻ em “an toàn.
Tuyệt đối không có “thuốc nhuộm trẻ em “an toàn.
  • 한정선 기자(향장학 박사) (fk0824@k-health.com)
  • 승인 2019.10.16 15:14
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

 

Card 1: Sau mỹ phẩm đến thuốc nhuộm… người lớn ? hay trẻ em?

Theo sự phát triển của nhiều phương tiện đa dạng nên ngày nay chúng ta có cơ hội khoe cá tính bản thân nhiều hơn. Vì thế, mà ngay cả những đứa trẻ từ khi còn bé cũng đã có thể biết đến mỹ phẩm và kĩ thuật trang điểm thông qua SNS hay youtube.

Xu thế này gần đây, bạn có thể thấy đến ngay cả tóc cũng có thể tự nhuộm thông qua hình ảnh trên mạng ,điều này khiến bạn không ngừng lo lắng.

Card 2: Thuốc nhuộm là kết tinh thể của chất hóa ọc.

Ngay sau khi mở nắp thuốc nhuộm ,mùi ammoniac có vấn đề gì cho bọn trẻ đang lớn nhanh không?

Những chuyên gia salon tóc thuyết phục bố mẹ rằng thuốc nhuộm sử dụng cho trẻ em là “thuần khiết” nên ít gây hại.

Tuy nhiên, sản phẩm nhuộm là kết tinh thể của chất hóa học hay là “thuần khiết”?

Card3: Chủng loại của thuốc nhuộm: bền, tương đối bền, 1 lần.

Thuốc nhuộm được chia thành thuốc nhuộm bền, tương đối bền, dùng 1 lần theo việc màu sắc duy trì được bao lâu trên tóc.

Thuốc nhuộm bền sử dụng hỗn hợp số 1 và số 2, Số 1 là chất nhuộm và chất kiềm, số 2 là hidro peroxit, duy trì màu mong muốn trong mấy tháng.

Card 4: Chất nhuộm tương đối bền chỉ phủ màu đơn thuần

Thuốc nhuộm tương đối bền được phủ màu trên mặt tóc là “hấp màu” hay “hấp bóng màu” mà chúng ta đang biết.vì nó không thể qua tầng biểu bì tóc nên thời gian duy trì ngắn khoảng 2~3 tuần.

Thêm nữa, thuốc nhuộm 1 lần là thuốc nhuộm nhất thời duy trì chỉ 1 lần, nó là xịt tóc, mascara tóc…

Card 5: Thuốc nhuộm bền để làm đẹp

Để chúng ta tạo cái đẹp thường xuyên thì thuốc nhuộm sử dụng là thuốc nhuộm bền, sử dụng tính kiềm amoniac , nó làm dễ chịu tầng biểu bì tóc và hidro peerroxit làm bay sắc tố melalin, là nguyên lí mà chất nhuộm được nhuộm ngay vị trí đó.

Dù là người lớn hay trẻ em thì thuốc nhuộm bền sử dụng nguyên lí này.

Card 6: Thuốc nhuộm có thể gây tổn thương đặc biệt cho trẻ em.

Để liên kết chất nhuộm hợp tính, và làm bay melanin,phải gây phản ứng hóa học tầng biểu bì tóc. Sự tổn thương tóc trong quá trình này là tính tất yếu, đặc biệt trường hợp của trẻ em tóc yếu và mỏng nên gây nguy hiểm hơn.

Card7: Gây ra như : viêm da dị ứng, bệnh về da đầu…

Độc tính lớn nhất của thuốc nhuộm là nguyên nhân chất kiềm và chất nhuộm số 1 mang tính kiềm mạnh.

Trong số đó, “PPD” ,tức là p-phenylenediamine ,”là chất nhuộm nhân tạo, phân tử nhỏ nên xuyên tốt vào tóc ,độ phát màu vượt trội ,là tính cơ bản của thuốc nhuộm.

Tuy nhiên, độc tính cao nên gây ra viêm da tiếp xúc dị ứng, bệnh da đầu…

Nghiêm trọng hơn là thông qua mô lang tóc, đi vào thận theo máu sau khi được hấp thụ,nên khi đi tiểu thấy tương đối quá sức ở phần thận .

Card 8: PPD ? Tiếng không thể đoán được.

Gần đây, có người nói có sản phẩm an toàn vì tính có hại của PPD . Tuy nhiên,nó không bao giờ có thể tạo ra 1 màu mong muốn mà không sử dụng thành phần giống như PPD

Chất thay thế PPD là thành phần 5-Diamine’ ‘2-diaminotoluene’ . Nó được báo cáo rằng “ khi tiếp xúc với da thì có tính nguy hiểm như: kích ứng, phồng rộp,…cho kích ứng trước mắt.

Tức là,thành phần này cũng không an toàn.

Card 9: Không có sản phẩm thuốc nhuộm nào có thành phần thiên nhiên không độc tính.

Thêm nữa, “ cái gọi là màu nhuộm thiên nhiên” làm hoa mắt nhiều người tiêu dùng nhưng thật sự là nó có cho thêm ammoniac và hidro peroxit, đi xuyên qua tang biểu bì tóc không thể ra khỏi nguyên lí làm bay màu . Cuối cùng nó chỉ là thêm thành phần hóa học .

Nói chính xác hơn là “thuốc nhuộm thêm thành phần có nguồn gốc thiên nhiên chứ không phải là chất nhuộm được làm bằng thành phần thiên nhiên.

TÓm lại,dù doanh nghiệp nói trẻ em sử dụng được ,thì bạn có thể hiểu ngay tức thì là nó không phải là sản phẩm an toàn được loại bỏ chất hóa học mà chỉ là sản phẩm được thêm thành phần thiên nhiên mà thôi.

Card10 : Không được làm ô nhiễm tóc trẻ em bằng sản phẩm hóa học.

Điều rõ ràng là trong bất kì trường hợp nào thì dù có thuần khiết , màu bền được duy trì ,chỉ có thể tồn tại thuốc nhuộm có độc tính.

Qua đó chúng ta hiểu rằng chính những sản phẩm hóa học như thuốc nhuộm đã phần nào làm ô nhiễm tóc con em chúng ta, vì thế mà phải có những cách bảo vệ mái tóc của chúng , bởi cái tóc luôn là điều thật quý giá.

 

 

 


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.