Rô bốt y tế curexo, thấy ở nhiều bệnh viện hơn.
Rô bốt y tế curexo, thấy ở nhiều bệnh viện hơn.
  • 글·장인선 기자ㅣ번역·의료미용 전문번역가 Nguyen Thi Phuong (insun@k-health.com)
  • 승인 2020.08.05 16:00
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

Rô bốt y tế curexo có khả năng truyền sức sống lớn hơn cho hiện trạng trị liệu phục hồi rô bốt trong nước.

Curexo doanh nghiệp chuyên rô bôt y tế(060280) cho biết mỗi bệnh viện đại học Cheonbuk và bệnh viện điều dưỡng phục hồi Saerom được cung cấp 1 rô bốt phục hồi chức năng bộ hành ‘morning walk’, bệnh viện sinchon severance đại học Yonsei được cung cấp 1 rô bốt phẫu thuật cột sống ‘cubis- spine’ theo chuỗi của ‘dự án cung ứng rô bốt phục hồi chức năng y tế’ mà trung tâm phục hồi quốc gia cùng xúc tiến với viện phát triển công nghiệp y tế hàn quốc và bộ tài nguyên, thương mại và công nghiệp Hàn Quốc.

Dự án cung ứng rô bốt phục hồi y tế có mục tiêu mở rộng rô bốt phục hồi với hiện trạng y tế đa dạng và chứng minh tính hiệu quả của rô bốt phục hồi bằng việc áp dụng thí điểm tại cơ quan y tế trong nước,để tìm ra rô bốt phục hồi có tiềm năng thị trường cao.

CUREXO’s robot for spinal surgery “CUVIS-spine (left)” and for walking rehabilitation “Morning Walk (right)”

Theo như Curexo , trước hết, hiện tại bệnh viện severance đang thực hiện phẫu thuật rô bốt cubis-spine nhiều nhất trong số bệnh viện đa khoa cấp cao trong nước bằng rô bốt phẫu thuật cột sống được tiến hành cung cấp thông qua kí kết phát triển hợp tác nghiên cứu của curexo với bệnh viện serverance .

Cubis –spine đã dành được chứng nhận CE của Châu Âu vào tháng 5 năm nay và nhận giấy phép cục y dược trong nước vào tháng 12 năm ngoái. Hiện tại đang hoàn tất các quy trình giấy phép FDA Mỹ và chờ nhận chứng chỉ cuối năm nay.

Morning Walk rô bốt phục hồi bộ hành được lắp đặt ở bệnh viện phục hồi chức năng chủ yếu toàn quốc bắt đầu là trung tâm phục hồi quốc gia năm 2015. Với việc thêm bệnh viện đại học Cheonbuk và viện điều dưỡng phục hồi Serom thì trên toàn quốc được cung cấp tổng 14 morning walk, và đang được sử dụng để trị liệu bệnh nhân phục hồi chi dưới. Thêm vào đó ,việc phát triển “morning walk S200’ – model update hiện tại được hoàn thiện nên cuối năm nay sẽ chuẩn bị giấy phép trong nước.

Đại diện Lee Jae Joon nghĩ rằng đây là bước đi đầu tiên có thể tiến tới doanh nghiệp chuyên môn rô bốt y tế bằng việc cung cấp rô bốt y tế đa dạng như ‘cubis-spine’ và ‘morning walk’ -được phát triển kĩ thuật trong thời gian dài trong bệnh viện đa khoa cấp cao trong nước .

Một mặt, curexo đang xúc tiến hoạt động marketing tích cực trên đối tượng distributor nước ngoài và bệnh viện trong nước về rô bốt y tế đa dạng. Hiện tại doanh nghiệp quyết tâm tập trung bán hàng thêm trong cuối năm ngoài những hợp đồng kí kết trong ngoài nước đã làm.댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.