Curexo thành công phẫu thuật đầu tiên tại bệnh viện serverance, rô bôt phẫu thuật cột sống ‘ Cuvis- spine ‘
Curexo thành công phẫu thuật đầu tiên tại bệnh viện serverance, rô bôt phẫu thuật cột sống ‘ Cuvis- spine ‘
  • 글·장인선 기자ㅣ번역·의료미용 전문번역가 Nguyen Thi Phuong (insun@k-health.com)
  • 승인 2020.10.23 13:37
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

Rô bốt phẫu thuật cột sống’ CUVIS – spine’ của Curexo.
Rô bốt phẫu thuật cột sống 'CUVIS – spine' của Curexo.

Curexo là doanh nghiệp chuyên môn về rô bốt y tế (060280) đã thực hiện thành công phẫu thuật rô bốt cột sống ‘Cuvis-spine’ do công ty tự phát triển đầu tiên tại bệnh viện Sinchoen Severance.

Theo như Curexo , Cuvis- spine đã tiến hành thành công phẫu thuật xoắn cố định trên đối tượng bệnh nhân trượt thoái hóa đốt sống và hẹp ống tủy sống. Bệnh nhân sau khi phẫu thuật kết quả kiểm tra hình ảnh được cố định theo như kế hoạch, triệu chứng được cải thiện và được xuất viện sau ngày thứ 5.

Đến tận bây giờ , để nâng cao độ chính xác phẫu thuật thì sử dụng C-arm –thiết bị X ray di chuyển , vừa kiểm tra hình ảnh thực tế vừa tiến hành phẫu thuật , tất cả bệnh nhân và đội ngũ y tế đều nâng cao độ nguy hiểm dưới tia phóng xạ. Tuy nhiên, phẫu thuật sử dụng rô bốt chính xác không có nguy hiểm ,đồng thời có thể phẫu thuật 1 cách an toàn.

Giáo sư khoa thần kinh bệnh viện severance sử dụng Cubis- spine gắn đinh xoắn.
Giáo sư khoa thần kinh bệnh viện severance sử dụng Cubis- spine gắn đinh xoắn.

Đặc biệt Cuvis –spine được dùng lần thứ 5 trên thế giới với rô bôt phẫu thuật cột sống đầu tiên được phát triển với kĩ thuật trong nước.

Cuvis –spine có hệ thống rô bốt phẫu thuật cột sống hướng dẫn vị trí và tư thế dụng cụ phẫu thuật ,khi phẫu thuật ghép đinh xoắn vào cột sống với đối tượng bệnh nhân : hẹp ống tủy sống, chứng thoát vị đĩa đệm, chứng bệnh cong vẹo cột sống…thông qua hình ảnh 3D CT hay 2D C-arm ,lên kế hoạch phẫu thuật và vừa giám sát vị trị bệnh nhân thời điểm hiện tại vừa có thể điều chỉnh nên có thể nâng cao tính chính xác của phẫu thuật. Thêm nữa, trong khi phẫu thuật ,vừa làm giảm nhiễm phóng xạ và có thể nâng cao tính an toàn. Nhờ thế mà bệnh nhân có thể phục hồi nhanh hoạt động hàng ngày.

Giáo sư khoa thần kinh bệnh viện Severance đã tham gia phát triển cuvis –spine đã nói “ tôi mong đợi tích lũy track record của rô bốt trong nước trong lĩnh vực rô bốt phẫu thuật cột sống có quy mô tăng trưởng trên thế giới đang lớn dần lên, sáng tạo cơ sở lâm sàng , có thể xúc tiến thị trường” , “dữ liệu lâm sàng của rô bốt cột sống như độ an toàn phóng xạ , tính hiệu quả và an toàn của phẫu thuật …. trong vòng 5 năm sau đó được liên kết với trung tâm huấn luyện rô bốt quốc tế được thành lập tại bệnh viện severance ,có thể đóng góp vào sự phát triển và quốc tế hóa ngành công nghiệp rô bốt phẫu thuật trong nước”.

Bệnh viện severance cho rằng “ sẽ có kế hoạch ứng dụng cuvis-spine vào 50 ca phẫu thuật cột sống trong năm nay theo việc đưa vào cuvis- spine”.

Đại diện Lee Jae Jun Curexo nói rằng “ tôi nghĩ rằng việc phẫu thuật rô bốt cột sống thành công tại bệnh viện severance lần này là cơ hội tốt để kiểm chứng năng lực ưu việt của rô bốt y tế” , “ sau này chúng tôi sẽ phát triển rô bốt y tế được nâng cao hơn và sẽ xúc tiến tích cực trong nước và thông qua sự hợp tác tích cực liên tục với bệnh viện serverance “.

Một mặt, vào tháng 5 năm nay Cuvis spine đã đạt chứng chỉ CE và vào tháng 12 năm ngoái đạt chứng chỉ cục dược trong nước, hiện tại đã hoàn tất gửi giấy tờ lên FDA của Mỹ và đang chờ phê duyệt.
 댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.