“Thông tin phẫu thuật thẩm mỹ không chính xác – không rõ ràng”
“Thông tin phẫu thuật thẩm mỹ không chính xác – không rõ ràng”
  • 심지선 기자 (js.shim4880@gmail.com)
  • 승인 2020.08.04 19:05
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

Viện trưởng Park Sang Hoon, cố vấn thẩm mỹ làm đẹp báo K-health
Viện trưởng Park Sang Hoon bệnh viện ID,với vai trò cố vấn lĩnh vực thẩm mỹ, làm đẹp  báo K- health, dự kiến sẽ truyền đạt cho độc giả thông tin phẫu thuật, làm đẹp 1 cách an toàn và chính xác.
Viện trưởng Park Sang Hoon bệnh viện ID,với vai trò cố vấn lĩnh vực thẩm mỹ, làm đẹp báo K- health, dự kiến sẽ truyền đạt cho độc giả thông tin phẫu thuật, làm đẹp 1 cách an toàn và chính xác.

Năm 2016, viện trưởng Park Sang Hoon bệnh viện ID đã nhận được chứng nhận cơ quan y tế từ Bộ Y tế và Phúc lợi lần đầu tiên về Bệnh viện Phẫu thuật Tạo hình, được ủy nhiệm làm cố vấn cho lĩnh vực thẩm mỹ làm đẹp báo K- health .

Báo K-health đang để chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ đại diện cho từng lĩnh vực như nhà tư vấn để nắm bắt ngay thông tin về phẫu thuật thẩm mỹ không rõ ràng trôi nổi trên Internet và đưa ra các tiêu chuẩn thông tin y tế đúng đắn để góp phần nâng cao sức khỏe người dân.

Viện trưởng Park Sang Hoon sau khi trải qua quá trình rèn luyện tại khoa thẩm mỹ đại học Seoul đã đạt chứng nhận chuyên gia khoa thẩm mỹ, có kinh nghiệm làm giáo sư phẫu thuật thẩm mỹ tại Bệnh viện Asan, trưởng ban trung tâm dị tật mặt - não bệnh viện Asan, giáo sư trao đổi khoa thẩm mỹ đại học New York, ủy viên thẩm định hội khoa thẩm mỹ Hàn quốc…

Viện trưởng Park Sang Hoon “được giao nhiệm vụ là cố vấn báo K-health nhằm cung cấp thông tin đúng trên lĩnh vực thẩm mỹ”, đồng thời ông cho thấy sự quyết tâm rằng “ sẽ nỗ lực để các bệnh nhân đạt kết quả tốt nhất thông qua phẫu thuật an toàn, một mặt nắm bắt ngay thông tin thẩm mỹ không rõ ràng, không chính xác trên mạng hiện nay”.


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.