Tiêu đề : Hiệp hội Medi city Dae gu, vượt qua lãnh thổ Hàn Quốc ,vươn ra toàn thế giới.
Tiêu đề : Hiệp hội Medi city Dae gu, vượt qua lãnh thổ Hàn Quốc ,vươn ra toàn thế giới.
  • 글·이원국 기자ㅣ번역·의료미용 전문번역가 Nguyen Thi Phuong (21guk@k-health.com)
  • 승인 2020.12.24 14:28
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

Hiệp hội Medi Daegu , xây dựng hệ thống y tế đa chiều thông qua IRB cộng đồng . y tế tình nguyện nước ngoài.
Viện xúc tiến du lịch y tế , hỗ trợ duy trì bệnh nhân nước ngoài sử dụng MTC·MCTC .

Kể từ năm 2005 thành phố Dae Gu đang định hướng thành phố trọng tâm thế với sự kết hợp của công và tư . Tuyên bố ‘ Medi-city Daegu’ là thương hiệu chung cơ quan y tế khu vực từ năm 2009 , đồng thời đã đạt được thành tích giải thương hiệu đại diện của Hàn Quốc liên tục 6 năm . Dựa trên nền tảng này thành phố Daegu cho thấy thành quả chống dịch thành công từ tình hình covid 19 lần thứ 1, nâng cao vị thế ‘chống dịch của Hàn Quốc’. Với trọng tâm này ,vai trò và nỗ lực của ‘Hội đồng Medicity Daegu’- là cơ quan hợp tác công tư được chiếu sáng. K- Health đã chuẩn bị bài báo đặc biệt về hiệp hội Medicity Daegu.

Giải thích hình ảnh:  Hiệp hội Medi City Daegu ổn định thành công duy trì khu phức hợp y tế tiên tiến Kyung Buk Dae gu., đang nỗ lực để thực hiện thành phố y tế đặc biệt Hàn Quốc như : medi expo Korea, sáng lập IRB chung.
Giải thích hình ảnh: Hiệp hội Medi-city Daegu ổn định thành công duy trì khu phức hợp y tế tiên tiến Kyung Buk Dae gu., đang nỗ lực để thực hiện thành phố y tế đặc biệt Hàn Quốc như : medi expo Korea, sáng lập IRB chung.

Thành phố Daegu năm 2009 đã sáng tạo ,tạo động lực phát triển mới dự án y tế, đưa ra tầm nhìn thực hiện thành thành phố đặc biệt y tế Hàn quốc thông qua việc cung cấp dịch vụ y tế tiên tiến với tiêu chuẩn quốc tế . Thành phố Daegu với chuỗi mắt xích này đã ổn định thành công việc thu hút khu phức hợp y tế mũi nhọn KyungBuk Daegu , đã nỗ lực để thu hút khách y tế nước ngoài. Medi city Daegu kể từ năm 2015,liên tục 6 năm đạt thành tích xuất sắc ,được lựa chọn trong thương hiệu đại diện Hàn Quốc.

■Hiệp hội Medi Daegu xây dựng hợp tác đa dạng với bệnh viện toàn quốc vượt qua khỏi Daegu.

Lí do Medi city Daegu có thể đạt được danh tiếng giống như bây giờ là có thể tồn tại trong hiệp hội Medi city Daegu ( còn gọi là Medi Daegu )

Hiệp hội Medi Daegu là đoàn thể thảo luận được hình thành từ 7 bệnh viện lớn, hiệp hội trang thiết bị y tế, quỹ Choem buk và 5 đoàn y tế khu vực Daegu như: hội bác sĩ, hội bác sĩ nha khoa, hội bác sĩ đông y, hội dược sĩ, hội y tế- là đoàn thể y tế của thành phố Dae gu. Hội đồng Medi Daegu được cấu thành 6 tiểu ban (ban kế hoạch, ban IRB chung, ban nâng cao chất lượng y tế, ban cải thiện dịch vụ y tế, ban công nghiệp du lịch y tế, ban nghiên cứu trao đổi y tế nước ngoài ), hiện đang xúc tiến vấn đề được quyết định sau khi thảo luận theo tiểu ban phân khoa hàng tháng. Trong số đó, ngành công nghiệp đại diện có ‘hoạt động y tế tình nguyện’ và ‘ủy ban đạo đức cùng nghiên cứu lĩnh vực lâm sàng’( gọi là IRB cộng đồng’)

Hoạt động y tế tình nguyện nước ngoài là hoạt động cống hiến xã hội được lên kế hoạch để làm mở rộng nhân thuật chủ nghĩa nhân đạo đối với tầng lớp bị xa lánh y tế cộng đồng toàn cầu. Hoạt động tình nguyện y tế nước ngoài được 5 đoàn y tế khu vực Daegu, đoàn y tế khu vực hình thành đoàn tình nguyện, trong số hoạt động tình nguyện y tế nước ngoài đang tiến hành thì chỉ có Dae gu là duy nhất toàn quốc. Hiện tại hoạt động tình nguyện y tế nước ngoài vẫn đang được tiến hành tại Việt Nam lần thứ 6 vào năm 2020 vượt qua các nước Nepan, Kazakhstan , Kyrgyzstan…

IRB cộng đồng là hội đồng được kế hoạch vào năm 2014 với mục tiêu linh hoạt hóa thử nghiệm lâm sàng chung của khu vực Daegu, là IRB lớn nhất cả nước được hình thành và tại hội đồng kí hiệp ước với 6 bệnh viện khu vực Daegu ( ▲bệnh viện đại học Kyung Buk▲ Keimyung Dongsan Medical Center▲ bệnh viện Daegu Catholic▲ Bệnh viện Daegu fatima ▲bệnh viện đại học Yongnam ▲ bệnh viện đại học Chilgok Kyungpook).

IRB là ủy ban được thành lập để bảo vệ nhân quyền và quyền lợi của người không thử nghiệm từ thử nghiệm lâm sàng. Hiệp hội Medi Daegu xây dựng bộ máy chủ mà 5 bệnh viện tham gia có thể sử dụng chung được để linh loạt IRB,tiếp tục nỗ lực đa dạng như: đơn giản hóa tài liệu của công ty dược và rút ngắn thời gian thẩm định. Thêm nữa, vào năm ngoái, kí MOU với trung tâm hỗ trợ thử nghiệm lâm sàng trung gian thiết bị y tế bệnh viện đại học Busan Yang Sang để linh hoạt IRB khu vực, đồng thời cụ thể hóa ‘group bệnh viện Daegu medi city’.

Trưởng ban Minbokgi ban công nghiệp du lịch y tế nói rằng “ IRB cộng đồng đang chủ đạo lên kế hoạch và vận hành công nghiệp xúc tiến thử nghiệm lâm sàng chung, cơ quan y tế đang đóng vai trò trọng điểm để linh hoạt thử nghiệm lâm sàng chung của khu vực , thẩm định định kì đang được tiến hành vào thứ 3 tuần thứ 3 hàng tháng, việc thẩm định thần tốc được tiến hành vào 1 lần thứ 2 cách 2 tuần”, “hiệp hội medi Daegu sau này sẽ nỗ lực trên nhiều lĩnh vực đa dạng như: Medi expo để thực hiện Medicity Daegu, hình thành khu phức hợp y tế tiên tiến”.

Viện phát triển du lịch y tế Daegu, xây dựng du lịch y tế nước ngoài

Thành phố Daegu đang tiến hành đầu tư liên tục để duy trì bệnh nhân nước ngoài từ năm 2009. Thực tế thành phố Daegu đã thành công trong việc thu hút 200,000 người khách du lịch y tế đầu tiên từ năm 2016, ngay cả trong tình hình quốc tế bất an như dịch MERS, SAR….

Lí do có thể ổn định thành công du lịch y tế là vai trò của ‘viện xúc tiến du lịch y tế Daegu’ lớn. Viện xúc tiến du lịch y tế Daegu đang cung cấp dịch vụ trên nhiều lĩnh vực: hướng dẫn bệnh viện, phiên dịch, chỗ ở … cho bệnh nhân nước ngoài- đoàn thể có 5 bệnh viện đại học trong khu vực và bệnh viện vừa và nhỏ.

Thêm nữa, chỉ định vận hành cơ quan y tế dẫn đầu thu hút bệnh nhân nước ngoài từ bệnh viện đã được thông qua thẩm định trong số hơn 3000 cơ quan y tế .Ngoài ra, để xúc tiến y tế nước ngoài còn kí kết với bệnh viện trong nước, xuất khẩu hệ thống y tế.

Nhờ đó, việc thu hút bệnh nhân nước ngoài được hình thành với xu thế gia tăng hàng năm. Thực tế việc thu hút bệnh nhân nước ngoài năm 2009 là 2816 người, gần 3000 người. Theo thành phố Daegu thì người nước ngoài đến Daegu du lịch y tế trong 10 năm qua đạt đến hơn 140 000 người. Lí do này, thành phố Daegu đã đạt thành tích là lựa chọn kĩ thuật đi đầu thu hút bệnh nhân nước ngoài liên tục trong 8 năm, đứng đầu cả nước dự án xây dựng du lịch y tế liên tục 3 năm từ năm 2017.

Viện trưởng viện xúc tiến du lịch y tế Daegu Cha Soon Do giải thích rằng “ Để linh hoạt hóa việc thu hút bệnh nhân nước ngoài thì chúng tôi sản xuất và phân phát tạp chí Daegu medi tour và thẻ giảm giá du lịch y tế( MTC)” “ Sau này, chúng tôi còn có kế hoạch tiếp tục hoạt động nhiều như trung tâm nghiên cứu bác sĩ nước ngoài để nâng cao cơ quan y tế thành phố Daegu và thu hút bệnh nhân nước ngoài.댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.